Kylät sydämellä

PALVELUHAKEMISTO:

Kylät sydämellä-sivusto helpottaa palvelujen löytämistä ja tarjoamista. Sivuston kärkenä on palveluhakemisto, josta asukkaat, lomailijat ja esimerkiksi kauempana asuvat omaiset voivat etsiä alueella tarjolla olevia palveluita.

Olennaista palveluhakemistossa on sen paikallisuus. Hakemistosta löytyy Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän taajamista ja kyliltä löytyviä palveluita. Palveluhakemistoon ei tuoda tietoja valmiista rekisteristä, vaan sisältö perustuu täysin yrittäjien itsensä ilmoittamiin tietoihin. Tällä varmistetaan tietojen ajantasaisuus ja oikeellisuus. Yrittäjät ja palveluntarjoajat rekisteröityvät sivustolle ja täyttävät tuotteidensa tai palveluidensa tiedot. Palvelu on käyttäjille ilmainen. Sivusto julkaistaan ja otetaan käyttöön maaliskuussa, mutta yrittäjät pääsevät lisäämään tietojaan jo aiemmin.

”Palveluportaalilla vastaamme alueella esille nousseeseen tarpeeseen löytää palvelut helposti yhdestä paikasta. Toivomme, että jokainen alueen yrittäjä käyttää hetken ja rekisteröityy sekä täyttää tietonsa hakemistoon, koska palvelu on yrittäjille ilmainen ja erittäin paikallinen markkinointikanava” kertoo hanketyöntekijä Satu Peltonen. Hän korostaa, että sivuston suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota sen helppokäyttöisyyteen ja toiminnallisuute.
Palveluhakuun voivat tietonsa ilmoittaa niin yrittäjät, yhdistykset kuin muutkin palveluntarjoajat. Olipa palvelu tarjolla säännöllisesti tietyssä osoitteessa tai jos huomaa esimerkiksi, että kanat ovat munineet yli omien tarpeiden tai juuri uunista otettuja ruisleipiä riittää myytäväksi asti, voi näistä jättää ilmoituksen sivustolle. Palveluun ilmoittautuneet yritykset, yhdistykset ja muut palvelunmyyjät vastaavat itse tuotteidensa ja palveluidensa veroista ja muista maksuist.

Palveluhakemiston lisäksi sivustolta löytyy mahdollisuus ilmoittaa ja selata alueen tapahtumia, välinepörssi, josta löytyy yhdistysten lainattavia tai vuokrattavia välineitä, kuten katoksia ja äänentoistolaitteita, ostetaan/myydään/vaihdetaan-ilmoituksia, Kylät sydämellä-hankkeen ja kylien asioita käsittelevä blogi sekä sosiaalisen median päivityksiä ja ns. huutolaatikko keskusteluun.

Kyseessä on siis alueen, niin kylien kuin taajamienkin, oma sivusto, jolla pyritään tuomaan esille alueella tarjolla olevia palveluita ja tuotteita sekä parantamaan tiedottamista ja tietoisuutta alueen elämästä ja tapahtumista.


HANKE:

Kylät sydämellä-hanke tuo lisää lähipalveluja ja toimintaa kylille.

Kylät sydämellä-hanke käynnistyi joulukuussa 2016 ja päättyy joulukuussa 2018. Hanke on jatkoa Lähipalveluja maaseudun kylille ja toimintaa kylätaloille-esiselvityshankkeelle. Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän yhteisen kehittämishankeen tavoitteena on kehittää uusia palvelutuotantomalleja ja näin saada maaseudun kylille lisää lähipalveluja ja toimintaa. Kehitystyö tapahtuu yhteistyössä kuntatoimijoiden, kyläläisten, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Kylätaloilla tullaan järjestämään esimerkiksi palvelupäiviä, joissa on saatavilla tarpeen mukaan erilaisia palveluita mm. kampaajasta ja hierojasta kahvioon. Palveluita voidaan tuoda kylille myös esimerkiksi kirjastoauton mukana tai etäyhteyden kautta.

Hankkeessa luodaan myös sähköinen palveluportaali, joka helpottaa kylillä tarjolla olevien palveluiden löytämistä ja tarjoamista. Tavoitteena on parantaa kylien yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä kylien välillä, sekä kehittää kylätalotoimintaa. Lisäksi kylien turvallisuussuunnitelmia yhtenäistetään ja saatetaan sähköiseen muotoon, helposti kaikkien saataville.

Kaksivuotinen Kylät sydämellä- hanke käynnistyi joulukuussa 2016. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014–2020 ja on saanut Leader-rahoituksen Ylä-Savon Veturi ry:n kautta.

Rekisteriseloste 

 

Leader logo rgb Veturi PIENI (2) (1).jpg  logo png PIENI.png

Leader logo rgb EU PIENI (1).jpg  EU.png