Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 20.2.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kylät sydämellä -hanke
Osoite: Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Satu Peltonen
040 6660 2114
satu.peltonen@vierema.fi

Reksiterin toimittaja ja tekninen ylläpitäjä:

Tietotalo Infocenter Oy
Mika Pitkämäki
mika.pitkamaki@tietotalo.fi

 

3. Rekisterin nimi

Kylät sydämellä -sivustolle (www.palavelut.fi) rekisteröityneiden henkilöiden tietorekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kylät sydämellä -sivustolle (www.palavelut.fi) rekisteröityneiden käyttäjien tietoja käsitellään hakemistoon ilmoitettujen palvelujen, tapahtumien ja ilmoitusten hallitsemiseksi sekä ylläpitäjien ja käyttäjien välisen tiedottamisen hoitamiseksi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön, yrityksen tai yhdistyksen nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, y-tunnus, ilmoitetut palvelut, tapahtumat ja ilmoitukset sekä palvelun kautta lähetetyt ja vastaanotetut viestit.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjät ilmoittavat tietonsa itse.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyttäjät voivat rekisteröityä palvelun käyttäjiksi ja -tarjoajiksi. Käyttäjien tietoja ei luovuteta, mutta heillä on mahdollisuus ottaa sivuston kautta yhteyttä palveluntarjoajiin, jolloin osa heidän tiedoistaan tulee palveluntarjoajien tietoon. Palveluntarjoajat ilmoittavat tietonsa julkaistavaksi palvelussa, jolloin ne ovat kaikkien käyttäjien nähtävissä.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy tietoihin ja niiden käyttöoikeus on ainoastaan määrätyillä sivuston ylläpitäjillä. Tiedot eivät ole salassapidettäviä.