Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 20.2.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Vieremän kunta
Osoite: Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Minna Koukkari
040 596 7740
minna.koukkari@vierema.fi

Reksiterin toimittaja ja tekninen ylläpitäjä:

Tietotalo Infocenter Oy
Mika Pitkämäki
mika.pitkamaki@tietotalo.fi

3. Rekisterin nimi

Sivustolle (www.palavelut.fi) rekisteröityneiden henkilöiden tietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivustolle (www.palavelut.fi) rekisteröityneiden käyttäjien tietoja käsitellään hakemistoon ilmoitettujen palvelujen, tapahtumien ja ilmoitusten hallitsemiseksi sekä ylläpitäjien ja käyttäjien välisen tiedottamisen hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön, yrityksen tai yhdistyksen nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, y-tunnus, ilmoitetut palvelut, tapahtumat ja ilmoitukset sekä palvelun kautta lähetetyt ja vastaanotetut viestit.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjät ilmoittavat tietonsa itse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyttäjät voivat rekisteröityä palvelun käyttäjiksi ja -tarjoajiksi. Käyttäjien tietoja ei luovuteta, mutta heillä on mahdollisuus ottaa sivuston kautta yhteyttä palveluntarjoajiin, jolloin osa heidän tiedoistaan tulee palveluntarjoajien tietoon. Palveluntarjoajat ilmoittavat tietonsa julkaistavaksi palvelussa, jolloin ne ovat kaikkien käyttäjien nähtävissä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy tietoihin ja niiden käyttöoikeus on ainoastaan määrätyillä sivuston ylläpitäjillä. Tiedot eivät ole salassapidettäviä.