1.3.2019 18.24

Huihai

Huihainvuoret.jpg
Huihainvuoret
 
Ylä-Savosta löytyy monia hienoja luontokohteita. Suojelualueet muodostavat vahvan ytimen, niin luonnon monimuotoisuuden säilymisen kuin myös ihmisten retkeilyn kannalta. Oma lukunsa ovat taasen niin sanotut ”tavalliset” paikat, jotka osaltaan tarjoavat virkistäviä luontokokemuksia.
Vieremän Salahmilla sijaitsee Huihainvuoret niminen alue, joka ylenee maisemassa kerrosmaisesti. Kallioilta löytyy paikkoja, joista on hyvät näkymät läheiselle Salahmin järvelle. Kyseinen paikka on vaativa kulkijalle ja etenkin, runsaan upottavan lumen aikaan.
Valon määrä vaihtelee voimakkaasti jyrkällä jääseinämällä. Katseeni kiertäessä huomio kiinnittyy seinämän laella olevaan kitukasvuiseen sekä hieman ”vänkyräiseen” mäntyyn. Puun olemus on kasvupaikan kasvot.
Luonto on vielä vahvasti talven vallassa, mutta keväänkin merkkejä on näkyvissä. Suora auringon paiste on saanut useamassa kohdassa kallioiden kyljet jo hieman näkyville. Lintujen joukkopyrähdykset ovat myös kevään viestejä. Mutta vielä on aikaa sekä matkaa, ennen kuin tämän talven lumet ovat kauttaaltaan sulaneet. Luonnolla on oma aikataulunsa.